Bram Borsje > graphic design / illustration / dtp

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Eigendomsvoorbehoud en auteursrecht

Alle producten (audiovisueel, grafisch, illustratie, dynamische websites en beheersystemen, etc…) van Bram Borsje worden onder licentie verstrekt, tenzij anders vermeld. De producten blijven dus eigendom van Bram Borsje. De klant krijgt door middel van een licentie het gebruiksrecht voor deze producten. Dit recht is zonder schriftelijke toestemming van Bram Borsje niet overdraagbaar.

Bij levering van een product blijven de auteursrechten in handen van Bram Borsje. Dit houdt in dat de klant eventuele wijzigingen in het onder licentie geleverde product niet mag uitvoeren.

Bram Borsje behoudt het auteursrecht op alle grafische ontwerpen. De opdrachtgever verkrijgt automatisch na het voldoen van het volledige factuurbedrag een beperkt overdraagbare licentie op het gebruiksrecht van de ontwerpen voor onbepaalde tijd. Dit vrijwaart opdrachtgever van verdere kosten voor het gebruik en doorontwikkeling van de opgeleverde ontwerpen. Deze licentie is niet overdraagbaar anders dan bij verkoop van de gehele opdrachtgevende onderneming/stichting en omvat uitsluitend het gebruik van de ontwerpen voor het doeleinde zoals door opdrachtgever voorgenomen en beschreven in deze offerte. Door middel van een Akte van Overdracht kan Bram Borsje de auteursrechten overdragen aan de klant. Hiervoor mag Bram Borsje een nader te bepalen bedrag aan de klant in rekening brengen.

 

Algemene_voorwaarden

General_Terms_&_Conditions